Sayfanın yap çalışmaları devam ediyor.   🙂

ÇORUM MÜZESİ
Çorum Müzesi: 1908 yılında hastane olarak planlanıp yapımına başlanan binanın inşaatı 1914 yılında tamamlanır.  Uzun süre hastane olarak hizmet veren bina daha sonra  Çorum Ziraat Mektebi, Çorum Sanat Okulu, Çorum Ticaret Lisesi, Çorum Makine Meslek Yüksek Okulu, Çorum Atatürk Lisesi olarak hizmet veren bina 1986 Yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilir. 1988 yılında çıkan yangının arkasından bina Müze olarak kullanılmak üzere restore edilir. 11 Mart 2003 yılında da Çorum Müzesi olarak hizmete açılır.

Şimdi de müze önünde yazılan tabeladaki tanıtım yazısını aktarıyorum:
Çorum Müzesi:
Hitit uygarlığının merkezinde yer alan Hitit başkenti Hattuşa’nın ilk kez 1834 yılında, Alacahöyük ören yerinin ise 1835 yılında Anadolu’yu ziyaret eden Avrupalı seyyahlar tarafından dünyaya tanıtılmasıyla başlayan süreçte Çorum, tarihi ve arkeolojik zenginlikleri bakımından dikkatleri üzerine çekmiştir. Hattuşa ve Alacahöyük kazılarında elde edilen olumlu sonuçların ardından bu zenginliklere ev sahipliği yapan Çorum’da 1937 yılından itibaren dağınık olarak bulunan eserleri bir araya toplama ve Müze kurma çalışmaları Çorum Müzesinin 13 Ekim 1968 yılında açılmasıyla sonuçlanmıştır.

1968 yılında hizmete giren eski müze binası, 1990 yılından itibaren hareketlilik kazanan arkeolojik kazılar ve elde edilen eserlerin yoğunluğu nedeniyle yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine tescilli eski eser olan Eski Makine Meslek Yüksek Okulu binası 1989 yılında Müze hizmet binası olarak kullanılmak üzere restore edilerek 2001 yılından itibaren Müze olarak kullanılmaya başlanmıştır.
1914 tarihinde yapılmış olan binanın dış cephesi olduğu gibi korunarak, bina içten modern ve çağdaş müzecilik anlayışıyla projelendirilmiştir. Proje çalışmaları Çorum’da yapılan arkeolojik kazılar ve kazılarda elde edilen buluntular göz önüne alınarak planlanmıştır.
Arkeolojik kazı çalışmaları 1906’dan itibaren Alman Arkeoloji Enstitüsünce yapılan ve Unesco tarafından Dünya Miras Alanı olarak seçilen Hattuşa, 1935 yılından günümüze kazısı yapılan Alacahöyük ile kazı çalışmalarına 1990 yılında başlanılan Hitit kenti Ortaköy- Şapinuva, Çorum Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında kazısı yapılan Eski Hitit dönemine ait kabartmalı vazoların bulunduğu Yörüklü Hüseyin dede ve Eski Tunç Çağı mezarlık alanı Resuloğlu kazılarında açığa çıkan eserler ve bu kazıların Anadolu arkeolojisine katmış olduğu bilimsel sonuçlar ışığı altında Çorum Müzesinin teşhir ve tanzim projeleri hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

Ayrıca, Alacahöyük’ten Eski Tunç Çağına tarihlenen kraliçe mezarı ile Hitit dönemi mimarisi Arkeoloji salonunda tematik olarak sergilenmektedir. Bununla birlikte Unesco tarafından 2001 yılında “Dünya Belleği” listesine alınan Hitit çivi yazılı tabletler açıklamaları ile Müze teşhir salonunda önemli bir yer tutmaktadır.

2008 yılında Çorum Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya salonları ile Bahçe teşhir ve tanzimi yeniden düzenlemiş olup, 18 Mayıs 2008’de ziyarete açılmıştır.

Yeni teşhir ve tanzim çalışmalarında Arkeoloji salonu girişinde yer alan vitrin tamamen yenilenmiş, bu düzenlemede vitrin aydınlatması değiştirilmiştir. Vitrinde, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağı eserleri teşhir edilmiştir. Çorum Müzesi başkanlığında yapılan Resuloğlu kazısında bulunan küp mezarın teşhiri ile dönemin ölü gömme kültürü ziyaretçilere tematik olarak sunulmaya çalışılmıştır.

2008 yılı Mayıs ayında ilk kez ziyarete açılan Etnografya salonunda ise 18 ve 19. yüzyıla ait Çorum bölgesinin halk kültürü tematik olarak teşhir edilmiştir. Bu salonda Çorum Kahvehanesi, ülkede leblebisi ile markalaşan Çorum Leblebicisi ve bakırcılar tematik olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur. El yazması eserler, silahlar, yöresel giysiler, halı ve kilimler, 14 ve 15. yüzyıla ait ahşap kapılar yeni bir anlayışla teşhir edilmiştir.

Geniş bir alana sahip Müze bahçesinde ise Eski Tunç Çağından (M.Ö, 3000) başlayıp Osmanlı dönemine kadar devam eden bölgedeki mezar kültürünün örnekleri ile Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait erzak küplerinin kullanış şekilleri yine tematik bir şekilde teşhir edilmiştir. Ziyaretçileri bahçe girişinden Müzeye ulaştıran yol üzerinde solda Roma dönemi Mil Taşları, sağda ise Roma ve Bizans dönemi mezar stelleri sergilenmektedir. Bu sergilemenin sonunda ziyaretçileri, Hitit dönemine ait ünik iki Boğalı Çeşme karşılar. Ziyaretçiler buradan iki Helenistik Aslan heykeli ile tarihi Müze binasına girer.

Birbirinden bağımsız Arkeoloji ve Etnografya salonlarının teşhir ve tanzimi, aydınlatma, güvenlik sistemi (kamera ve alarm), bahçe düzenlemesi ve teşhiri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçelerinden ayrılan 1.474.482 TL ödenekle planlandığı gibi gerçekleştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Ayrıca eski eser depoları, konferans salonu, küçük bir geçici sergi bölümü ve kütüphanesi ile Çorum Müzesi bir eğitim kurumu haline getirilmiş, modern müzecilik anlayışı ile Kalkolitik Çağ’dan (M.Ö. 6000) 20. yüzyıla kadar Çorum’daki kültürlere ait izler kesintisiz olarak sergilenmiştir.

Çorum Kalesi:
11 Eylül 2020 tarihindeki ziyaretim esnasında kale restorasyon çalışmaları sürmekte idi. İçeriye giremedik.
Uzmanlar tarafından eski bir roma kalesinin Selçuklular zamanında yeniden yapıldığı, eski kalenin ve çevnedik bazı roma yapılarının malzemelerinin kalenin yeniden yapımında kullanıldığı aktarılır.
Evliya Çelebi’ye göre ise kalenin Selçuklu Sultanı Kılıç Aslan zamanında yaptırıldığı söylenir.
Kale duvarlarına bakınca Roma-Bizans döneminde devşirme malzemeler görülebilir.

Çorum Ulu Cami:
Murad-ı Rabi Camisi (4. Murat Camisi)