Isparta’daki yerleşim tarihi 35-10 bin yıl öncesine Üst Paleolitik ve Mezolitik çağlara iner. Bozanönü Kapalıin Mağarası’ndaki araştırmalarda Üst Paleolitik Çağ’a ait çok sayıda araç gereç bulunmuştur. Keçiborlu-Gümüşgün köyünde Mezolitik Çağ’ın çakmaktaşı ve kemik araçları, tabana oyulup kille sıvanmış sarmçlar ortaya çıkarılmıştır.
Şarkikaraağaç ilçesindeki höyüklerde Neolotik, Kalkolitik ve Tunç Çağı’na ait yerleşmelerin varlığı saptanmıştır. İlk çağlarda Pisidia adıyla anılan yöreye MÖ. 2000 ‘lerde Arzawalıların egemen olduğu Hitit belgelerinden bilinmektedir.
MÖ. 1200’lerdeki göçler Anadolu’nun siyasi yapısını değiştirmiş ve Arzawa’nın da egemenliği bitmiştir. Daha sonra bölge Frig, Lidya ve Büyük İskender’in egemenliğine girmiştir. İskenderin ölümünden sonra sırasıyla Bergama (Pergamon),
Seleukoslar, tekrar Bergama ve sonra da Roma İmparatorluğu yönetimine giren bölge, M.S. 395 ‘ten sonra Doğu Roma / Bizans İmparatorluğu yönetiminde kalmıştır.
8. yüzyılda kısa bir dönem Abbasi egemenliği altına girmiştir. Kentin adı Arap kaynaklarında Sabarta olarak geçmektedir.
13. yüzyıl başında Isparta ve yöresi Selçuklu, 1300’de Hamidoğulları, 1374’te ise Osmanlı yönetimine girmiştir. Osmanlı vilayet salnamelerinde Hamideli ve Hamid adlarıyla geçen sancağın merkezi Hamidabad’dır. 19 yüzyıl sonlarında ise Konya’ya bağlı Hamidabad sancağının merkezidir. Cumhuriyetle birlikte il merkezi olan Hamidabad’ın adı Isparta olmuştur.

——————–
Metin: Türkiye’nin Turizm Değerleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü yayınları