Mardin Tarihi Özeti

Özet Mardin Tarihi

Sayfanın yapımı devam ediyor

Mardin:
Nüfusu: 2023 adrese dayalı nüfus bilgilerine göre tüm ilçeler ile birlikte toplam nüfus 888.874 kişi.
Bu nüfusun 194.073 kişisi Merkez Artikler ilçesinde yaşar.
Şehir Kuzey Mezopotamya ovasının başlangıcı olan kayalık bir alanda kuruludur.
Yeni Mardin 900-950 m yükseklikte kuruludur. Eski Mardin’de ise yüksekli 1325 metreye kadar çıkar.
Mardin tarihteki iki önemli ticari ve stratejik merkezi (Amed/Diyarbakır  ile Nisibis/Nusaybin) biri birine bağlayan ara durak noktasıdır. Kent sarp kayalıklarla çevrili dağlık alanın eteğinde kurulduğundan çok güvenli bir şehirdir. Kent Asurlular döneminden beri her devirde kervanların uğradığı, ara mola verdiği önemli bir ticaret kenti olarak varlığını sürdürür. Kente ulaşma çok zahmetli olmasına rağmen, kervanlar Mardin’de mola vermekten hiçbir zaman vazgeçmezler.  Asur, Pers, Helen, Part, Roma hakimiyetlerinden sonra 640’lı yıllarda şehre Müslüman Araplar hakim olur.  
Daha sonra bölgeye Hamdaniler, Mervaniler, Selçuklular, Eyyubiler, Artuklular (Selçuklu Boyu) hakim olur.
1260 yılında Moğollar şehri sekiz ay aç ve susuz bırakarak teslim olmaya zorlarlar. Artuklu’lar Moğollar ile anlaşmak zorunda kalırlar.
İkinci Moğol istilası ise Timur’un Anadolu seferi sırasında yaşanır. 1399 yılında Timur Mardin’i işgal eder.
Timur istilasından sonra şehirde önce Karakoyunlu devletinin, daha sonra da Akkoyunlu devletinin hakimiyetleri görülür.  Şehir en bayındır zamanlarını Artuklular ve Akkoyunlular zamanında yaşar. Osmanlı döneminde eski Artuklu ve Akkoyunlu mirası olan medreseler ve ticari yapı korunur ve devam ettirilir.
Mardin’de Müslüman ve Hıristiyan nüfus ile ilgili ilk bilgiye 1518 tarihli Amid vilayetine bağlı Mardin kazası tapu kayıtlarında rastlanılır.  Bu kayıtlara göre Mardin kazasında 4.760 Müslüman;  3.610 Hristiyan ve 92 Yahudi hane vardır. Zamanın nüfus yapısına göre her haneyi 6 veya 8 ile çarpabiliriz.
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri il merkezi olan Mardin tarım ve sanayi imkanlarının sınırlı olmasından dolayı büyük göçler almamış, aksine çok göç vermiştir.

Yazıyı paylaş!