Erzincan – Tercan


Sayfanın metin ve resim çalışmaları devam ediyor. .
Saygılarımızla

Tercan Mama Hatun Türbesi:  
Saltukoğulları Hükümdarı 2. İzzettin Saltuk kızı Mama Hatun, 12. Yüzyılda Saltukoğulları Beyliği’ne hükümdar olmuştur. Külliye 10 yıl Beyliği yöneten Mama Hatun tarafından yaptırılmış, Türk mimarisinin en güzel örneklerinden olan kervansaray, hamam, mescit ve kendine ait türbeden oluşmaktadır.
Türbe dairesel planı ile Anadolu türbe mimarisinde özgün eserlerdendir.
Çevre duvarları 11 nişlidir. Bu nişlere Mama Hatun’un yakınlarının sandukaları yerleştirilmiştir. Ortada yükselen kümbet iki katlıdır. Üst katta 7 basamakla çıkılan mescit vardır. Taçkapı mukarnas dolgu, geometrik motiflidir.
Mama Hatun Mescidi: Mescit 1915-/16 yıllarında yıkılır. Daha sonraları yerine bir cami inşa edir. 
Mama Hatun Kervansarayı:
Kervansaray Mama Hatun’un Saltukoğulları emiresi olduğu dönemde yaptırılır. Çok onarım gördüğünden  maalesef özgün halinini göremiyoruz. Selçuklu Kervansaraylarından ziyade Osmanlı kent hanları görünümündedir. Sarımsı renkte düzgün kesme kireçtaşı kullanılmıştır. Sivri kemerli taçkapısı, içinde ahırları ve konaklama odaları vardır.
Mama Hatun Hamamı:
Kervansaray ile birlikte yaptırılır. Hamam da ilk yapılışındaki görünümünü yitirmiştir. Zamanla yapılan tamiratlar değişikliğe uğramıştır.

Tercan Abrenk Kilisesi:
Tercan Üçpınar köyü yakınlarındaki dağın eteklerindedir. Giriş kapısı üstünde 1854 tarihli kitabesi vardır. Muhtemelen daha önceleri yaptırılmış olan kilise bu tarihte tamir görmüştür.
Kilisenin yanında bir şapel vi iki tane de dikme taş vardır.