Sayfanın metin ve resim çalışmaları devam ediyor. 
 

 

TERZİ BABA:
Doğum Tarihi: 1789
Ölüm Tarihi: 1848
Asıl Adı Mehmet Vehbi
Babası: Fazılzade Abdurrahman
Mesleği terzilik olduğu için Terzi Ağa, Terçi Baba veya Hayyat Vehbi diye anılır.
Boyu uzun olduğu için Uzun Terzi diye de anılır.
Aslen Erzincan doğumludur. Bazı eserlerde yanlışlıkla Erzurumlu olduğundan bahsedilir. O da Erzurumlu olan çırağının da daha sonraları Terzi Baba olarak anılmasındandır.
Çocukluğundan beri tekkelere devam eden ve dini bilgilerini sözlü kültür vasıtası ile öğrenen Terzi Baba genç yaşta Şirvanizade lakabıyla tanınan bir Kadiri Şeyhine intisap eder.
Kırk yaşlarına gelince de Nakşibendi tarikatından Hali el Bağdadi’nin halifelerinden Abdullah Mekki’ye intisap eder.
Rivayet ilginçtir: Abdullah Mekki Erzincan’a Kurşunlu Camii medresesine gelir. Terzi baba Abdullah Mekki’yi ziyaürete gider. Sohbet ederler.
Bu ziyaretin ardından birkaç gün sonra Abdullah Mekki Terzi Baba’yı davet eder. Kendisine Halid el Bağdadi’nin veridği emanet için uygun birisi bulmak için yola çıktığını, kendisini (Terzi Baba’yı) bu emanete layık gördüğünü söyler. Terzi Baba’yı Nakşibendi – Halidi halifesi tayit eder.
İlginçtir, çünkü Kadiri tarikatından birisinin Nakşibendi tarikatı halifesi olarak seçilmesi…
Bu olaydan sonra Terzi Baba Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas yöreleride insanları irşat ile uğraşır.
1848 yılında Erzincan’da Kolera salgını sonucu ölür. Kendisini sevenler tarafından Defterdar Mecid Efendi ve halifelerinden Fehmi Efendi tarafından yaptırılan ahşap bir türbeye defnedilir.
Türbe bir yanın sonucu yanar, harap olur. 1980’li yıllarda Erzincan Belediyesi tarafından kesme taşlar ile yeni bir türbe yaptırılır. Erzincan şehir mezarlığına da Terzibaba ismi verilir.
Türbede Terzi Babanın Kardeşi Abdülkerim Fazıl efendi de defnedilir.
Erkek çocuğu olmadığı için soyu kızlarından devam eder.
Erzincan’da Terzi baba adına bir dernek kurulur, bir de cami yaptırılır.