Türkiye’deki gezi yerleri ile ilgili hazırladığım sayfalarda yararlandığım kaynaklar:

1. Türkiye’nin Turizm değerleri cild 1, 2, 3, 4, 5
   Yazar: Heyet tarafından hazırlanmıştır
   Yayın evi: Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, 

2. Osmanlı Tarihi cild 1, 2, 3, 4, 5, 6
   Yazar: Prof. Dr. Mustafa Cesar 1.-2.-3.-4. ciltler – Midhat Sertoğlu 5.-6. ciltler
   Yayın evi: Türk Tarih Kurumu yayınları 

3. İslam Ansiklopedisi
   Maddeler değişik yazarlar tarafından hazırlanmıştır
   Yayın evi: Türkiye Diyanet Vakfı

4. Ana Britannica Ansiklopedisi
    Maddeler değişik yazarlar tarafından hazırlanmıştır
    Yayın evi: Ana Yayıncılık

5. Türkiye Tarihi ve Uygarlıkları 6 cilt
     Yazarlar: 1. ve 2. ciltler: Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya; 3. ve 4. ciltler: Prof. Dr. M. Akif Erdoğru; 5. ve 6. ciltler: Prof. Dr. Sabri Sürgevil
     Yayın evi: İlya İzmir yayın evi – Tarih serisi

6. Türkiye’deki Tarihsel Adlar
     Yazar Prof. Dr. Bilge Umar
     Yayın evi: İnkılap Kitabevi

7. Mitoloji – Hayali Dünyalara Eksiksiz Rehber
    Yazar: Chiristopher Dell
    Yayın evi: Yapı Kredi Bankası Yayınları

8. Eski Çağda Yakın Doğu
    Yazar: Amelie Kuhrt
    Yayın evi: Türkiye İş Bankası Yayınları     

9. Uygarlığın Doğuşu 
    Yazar: Charles Keith Maisels – Çeviren: Alaadin Şenel
    Yayın evi: İmge Yayınları

10. Antik Çağ İmparatorlukları
     Yazar: Erich Cline Mark W. Graham  – Çeviren Ekin Duru
      Yayın evi: Say yayınları

11. Türklerin Tarihi
      Yazar: Prof. Dr. Umay Türkeş – Günay
       Yayın evi: Akçağ Yayınları

12. Türklerin Tarihi
      Yazar: Jean – Paul Roux – Çeviren: Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, Lale Arslan – Özcan
       Yayın evi: Kabalcı Yayınevi

13. Kürtlerin Tarihi
      Yazar:  Prof. Dr. Adnan Demircan, Doç. Dr. Mehmet Akbaş, Prof. Dr. Metin Bozan, Doç. Dr. Celil Abuzar
       Yayın evi: Nida Yayınları

14. Kürtler ve Kürdistan Tarihi
      Yazar: Muhammed Emin Zeki Beg
       Yayın evi: Nübihar Yayınları

15. Orta Asya
      Yazar: Jean – Paul Roux – Çeviren: Lale Aslan
       Yayın evi:  Kabalcı Yayınevi

16. Erken Devir Türk Sanatı
      Yazar: Yaşar Çoruhlu 
       Yayın evi: Kabalcı Yayınevi

17. Selçuklu Tarihi
      Yazar: Prof. Dr. Ali Sevim
       Yayın evi: Türk Tarih Kurumu Yayınları

18. Doğu Hristiyanlığı Tarihi 
      Yazar. Aziz S. Atiya
       Yayın evi: Doz Yayınları

19. Lexikon der Symbole
      Yazar: Gerd Heinz – Mohr
       Yayın evi: Eugen Diederichs Verlag

20. Ost Türkei
      Yazar: Volker Eid
       Yayın evi: DuMont Kunst Reiseführer

21. Bizans Devleti Tarihi
      Yazar: Georg Ostrogorsky
       Yayın evi: Türk Tarih Kurumu Yayınları

22. Roma Tarihi
      Yazar: Halil Kabalcıoğlu
       Yayın evi: Türk Tarih Kurumu Yayınları

23. Anadolu’da Roma Hakimiyeti – Direniş ve Düzen
      Yazar: Gürkan Ergin
       Yayın evi: Türkiye İş Bankası Yayınları

24. Hitit Çağında Anadolu
      Yazar: Sedat Alp
       Yayın evi: TÜBİTAK yayınları

25. Anadolu Uygarlıkları
      Yazar: Prof. Dr. Ekrem Akurgal
       Yayın evi: Net Turizm Yayınları

26. Türk Mitolojisinin Ana Hatları 
      Yazar: Yaşar Çoruhlu
       Yayın evi: Kabalcı Yayınevi

27. Türk Sanatı
      Yazar: Prof. Dr. Oktay Aslanapa
       Yayın evi: Remzi Kitabevi

28. Haçlı Seferleri Tarihi
      Yazar: Steven Runciman – Çeviren: Prof. DR. Fikret Işıltan
       Yayın evi: Türk Tarih Kurumu Yayın evi

29. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı
      Yazar: Prof. Dr. Yücel Özkaya – Prof. Dr. Mehmet Seray – Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu – Prof. Dr. Cezmi Eraslan
       Yayın evi: Atatürk Araştırma Merkezi

30. Tiyatro Tarihi
      Yazar: Özdemir Nutku
       Yayın evi: Remzi Kitabevi

31.  Asia Minor  4 Cilt – Eski Çağda Ege, Güney Kıyıları, Likya, Menderesin Ötesi
      Yazar: Georg Bean
       Yayın evi: Arion Yayınevi

32. Hethiter – Hititler
      Yazarlar: Komisyon (Çok sayıda uzmanın hazırladığı dev eser)
       Yayın evi: Almanya Baden Württenberg Eyaleti katkıları ile basılmıştır.

33. Troia 
      Yazarlar: Komisyon (Çok sayıda uzmanın hazırladığı dev eser)
       Yayın evi: Almanya Baden Württenberg Eyaleti katkıları ile basılmıştır.

34. Ana Hatları ile İslam Tarihi
      Yazar: Prof. Dr. Adem Apak
       Yayın evi: Erkam yayınları

35. Odysseia 
      Yazar: Homeros – Çeviren: Azra Erhat
       Yayın evi: Can Yayınları

36. İlyada
      Yazar: Homeros – Çeviren: Azra Erhat
       Yayın evi: Can Yayınları

37. Heredot Tarihi
      Yazar: Heredot – Çeviren:Müntekim Ökmen (Azra Erhat katkısı ile)
      Yayın evi: Remzi Kitabevi

38. Dede Korkut Hikayeleri
      Yazar: Anonim derleme
      Yayın evi: Akçağ yayınları

39. Türk Kültür Varlıkları Envanteri – Adana 01
       Yazar: Prof. Dr. Nusret Çam
       Yayınevi: Türk Tarih Kurumu Yayınları

Faydalanılacak yeni kaynaklar listeye ilave edilecektir…